Uprawnienia SEP dla elektryków - czym są i jak można je zdobyć?

W karierze każdej osoby pracującej w branży energetycznej wcześniej czy później przychodzi czas, kiedy musi rozważyć zdobycie uprawnień SEP. W praktyce są one konieczne do tego, aby móc się rozwijać i zająć się realizacją odpowiedzialnych projektów. Jak i gdzie możemy zdobyć uprawnienia sepowskie? Na szczęście nie będzie to zbyt trudne czy czasochłonne. 

Uprawnienia SEP - komu są potrzebne?

Uprawnienia SEP można podzielić z uwagi na grupę zawodowych kwalifikacji. I tak wyróżniamy:

  • uprawnienia elektryczne należące do grupy kwalifikacji G1 - pozwalają one na wykonywanie prac związanych bezpośrednio z dozorem, eksploatacją urządzeń elektrycznych, sieci oraz instalacji elektroenergetycznych wytwarzających, przesyłających, przetwarzających oraz zużywających energię elektryczną,
  • uprawnienia cieplne zaliczane do grupy kwalifikacji G2 - są niezbędne każdemu z fachowców, który wykonuje prace mające związek z dozorem, eksploatacją urządzeń, sieci i instalacji cieplnych odpowiadających za wytwarzanie, przesyłanie, przetwarzanie oraz zużywających ciepło, ale także innego rodzaju energetycznych urządzeń,
  • uprawnienia gazowe należące do grupy kwalifikacji G3 - wymagane są one od pracowników zajmujących się wykonywaniem prac związanych z dozorem oraz eksploatacją urządzeń, sieci i instalacji gazowych wytwarzających, przesyłających, przetwarzających oraz zużywających paliwa gazowe.

Jeżeli zatem pracujemy w którejś z wymienionych profesji albo zaplanowaliśmy wejście do energetycznej branży, to musimy mieć na względzie, iż bez uprawnień SEP będzie nam ciężko zrobić karierę i zapewnić sobie stabilne zatrudnienie. Znaczenie uprawnień gazowych, cieplnych oraz energetycznych może zostać porównane do wykształcenia ekonomicznego w wypadku osób pracujących w bankach czy uprawnień operatorów wózków widłowych dla osób zatrudnionych w magazynach.

Jak zdobyć uprawnienia SEP?

Pierwszym krokiem będzie zawsze zapisanie się na szkolenia sepowskie, które przygotowują do zdania egzaminu państwowego w wybranej grupie kwalifikacji. Tego typu szkolenia organizowane są w wielu ośrodkach. Jednym z najlepszych, jest GRUPA SILESIA Sp. z o.o. Firma ta poza szkoleniami, zajmuje się również egzaminowaniem kursantów.

Jaką wiedzę powinno się posiadać, przystępując do egzaminów SEP?

W czasie egzaminów SEP konieczne jest zaprezentowanie odpowiedniej wiedzy. Każda z osób podchodzących do egzaminu winna znać, minimum w podstawowym stopniu prawa elektrotechniki. Kandydaci do zdobycia uprawnień muszą wykazać się wiedzą dotyczącą nie tylko wykonywania, ale również utrzymywania czy eksploatacji instalacji elektrycznych. Zanim przystąpią oni do egzaminów, będą musieli odbyć specjalne szkolenia elektryczne. W czasie kursów uczestnicy zapoznają się m.in. z zasadą działania, doboru wybranych urządzeń, instalacji, sieci do 1kV, zasadami przyłączania urządzeń elektroenergetycznych, zasadami właściwego wykonania instalacji, terminami i zakresem wykonywania najważniejszych czynności w czasie użytkowania urządzeń elektroenergetycznych, metodami przeciwpożarowej ochrony, metodami uwalniania osób porażonych oraz udzielania pierwszej pomocy, która jest zgodna z przepisami BHP. Kursy SEP trwają najczęściej 40-90 godzin. Po ukończeniu całego kursu, można bez przeszkód przystąpić do egzaminu na uprawnienia SEP. 

Egzamin SEP - jaki jest jego przebieg? 

Po zakończonym kursie, konieczne będzie pobranie wniosku o przystąpienie do egzaminu. Możemy go pobrać z odpowiedniego dla naszego miejsca zamieszkania oddziały Stowarzyszenia Polskich Elektryków, w którym ma się odbyć egzamin. Pomimo faktu, iż egzaminy przeprowadza się w różnych lokalizacjach, to ich przebieg wygląda dosyć podobnie. Usystematyzowane są również pytania na egzaminie, pomimo, iż ich lista ciągle rośnie. Po zakończeniu kursu oraz zdaniu egzaminu, możemy otrzymać świadectwo kwalifikacji zawodowych uprawniających do eksploatowania wybranych urządzeń, sieci oraz instalacji. 

Zdany egzamin SEP - co dalej? 

Uzyskane po egzaminie świadectwo kwalifikacji zawodowych, jest bardzo cennym dokumentem. Stanowi poświadczenie, iż mamy odpowiednie uprawnienia SEP, co natychmiastowo poprawia naszą pozycję w obecnym zakładzie czy podczas poszukiwania nowej pracy.