Mimo kryzysu rekordowe 416 milionów złotych mają według planu wynieść przyszłoroczne wydatki budżetu miasta Tarnowskie Góry, na inwestycje przeznaczonych ma zostać 113 milionów!

– Cieszę się, że mimo kryzysu, obcinania wpływów z podatku PIT, który jest głównym dochodem gmin, oraz pokrywającej zaledwie połowę kosztów subwencji oświatowej udaje się nam zachować dobre tempo zrównoważonego rozwoju i realizować kluczowe dla miasta inwestycje – mówi burmistrz Arkadiusz Czech. Na wczorajszej sesji Rady Miasta odbyło się pierwsze czytanie projektu budżetu.
Największą część wydatków, jak zwykle, stanowią koszty oświatowe. W przyszłym roku mają one wynieść ponad 114 mln zł przy wynoszącej zaledwie 62 mln państwowej subwencji. Dalej są wydatki na transport i łączność (88 mln zł) oraz ochrona środowiska i gospodarka komunalna (68 mln zł).
Na zaplanowane na poziomie 114 mln zł inwestycje złoży się przede wszystkim budowa tras rowerowych i centrum przesiadkowego (48 mln zł), budowa kanalizacji sanitarnej (18 mln zł) czy rozbudowa i przebudowa wielu ulic w mieście.
Dla porównania wydatki tegorocznego budżetu zaplanowano na poziomie 408 mln zł, wydatki majątkowe i inwestycyjne opiewały na 109 mln zł.
Przyjęty na razie projekt budżetu będzie dyskutowany przez radnych – oraz przyjęty z ewentualnymi zmianami – w grudniu.

Aż 107 mln zł na inwestycje w 2022 roku!

Pliki do pobrania