W Zespole Szkół Chemiczno – Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach odbyło się spotkanie przedstawiciela straży granicznej i tarnogórskich policjantów z uczniami. Głównym tematem rozmów z młodzieżą była tematyka handlu ludźmi. Uczniowie dowiedzieli się jak postępować w sytuacjach zagrożenia oraz gdzie mogą zwrócić się o pomoc.

W tarnogórskim „chemiku” odbyło się spotkanie z młodzieżą, które prowadzili tarnogórscy policjanci i funkcjonariusz straży granicznej. Młodzież dowiedziała się jakimi metodami posługują się przestępcy, aby zwerbować do swoich celów osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Uczniowie otrzymali broszury z informacjami, gdzie należy szukać pomocy i jak należy ustrzec się od zagrożeń.

Handel ludźmi uznawany jest za współczesną formę niewolnictwa. To przestępstwo polegające na odebraniu wolności tym, którzy padają jego ofiarą i wykorzystaniu ich w celu osiągnięcia korzyści. Ludzie w trudnym położeniu, słabo wykształceni, bezrobotni, niemający wystarczających środków do życia, a także wszyscy ci, którzy planują wyjazd za granicę w poszukiwaniu pracy i lepszego życia są szczególnie narażeni na próbę zwerbowania ich przez grupy przestępcze trudniące się handlem ludźmi.

Zgodnie z polskim prawem handel ludźmi jest zbrodnią, polegającą na wykorzystaniu człowieka, w szczególności:
- do pracy przymusowej
- w żebractwie
- w prostytucji, pornografii i innych formach seks-biznesu
- w niewolnictwie domowym
- do popełniania przestępstw
- do pobierania narządów i tkanek

Przestępstwo to zawsze stanowi poważne naruszenie praw człowieka, a także jego godności i wolności. Handel ludźmi jest w Polsce zagrożony karą od 3 do 15 lat więzienia.

  • policyjna czapka na blacie ławki, obok broszura z napisem <nie jesteś na sprzedaż>
  • osoby prowadzące spotkanie w klasie szkolnej
  • uczniowie w szkolnych ławkach, przed nimi policjantka
  • policjantka, za nią na ekranie prezentacja mulitmedialna
  • policjantka w mundurze, za nią uczniowie w szkolnych ławkach
  • policjantka w szkolnej sali, za nią prezentacja multimedialna wyświetlana na ekranie