Czy ponad 30 lat po skompromitowaniu ideologii marksizmu i zerwaniu więzi z tzw. demokracją socjalistyczną jesteśmy odporni na wszelkiego rodzaju …izmy? Czy ulegamy ideologiom? Jaka jest kondycja duchowa i społeczna współczesnego świata? Rozważania na te tematy były przedmiotem prelekcji w czasie XX Sympozjum Tarnogórskiego.

Hasłem spotkania, jakie odbyło się dziś w Tarnogórskim Centrum Kultury, był “Człowiek i ideologie”. Kolejna runda wykładów już w poniedziałek w tym samym miejscu: o godz. 16.30 prof. Witold Gadowski wygłosi wykład pt. “Wolność jako obowiązek i zadanie”.

Zarejestrowane wykłady pojawią się w niedługim czasie na sympozjalnym kanale YouTube, a później także w wersji drukowanej.