Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Tarnowskie Góry

Funkcja Ustawienia strony w Word

Ustawienia dokumentu tekstowego, takie jak marginesy strony, jej orientacja czy rozmiar okazują się bardzo przydatne, chociażby przed przystąpieniem do drukowania. Może okazać się, że na przykład marginesy są zbyt wąskie i zostaną obcięte podczas wydruku. W programie Microsoft Word układ strony ustawiony jest automatycznie. Jednak funkcja Ustawienia strony w Word pozwala na dokonanie zmian ustawień marginesów, orientacji czy rozmiaru papieru w dokumencie, wystarczy przejść do karty Układ. Na wstążce znajdziemy polecenia, które umożliwią naniesienie zmian.

Marginesy

Zmiany ustawień rozmiarów marginesów dla całego dokumentu lub bieżącej sekcji dokonujemy w karcie Układ, grupa Ustawienia strony. Istnieje tu możliwość wybrania kilku typów formatów marginesów.

Jeśli standardowe marginesy nie są odpowiednie, możemy ustawić własne. W karcie Układ, w grupie Marginesy wybieramy Marginesy niestandardowe. Pojawi się nowe okno dialogowe, w którym ręcznie wprowadzamy odpowiednie wartości. Artykuł powstał we współpracy z portalem branżowym https://www.regionalia.com.pl/

Orientacja strony

Jeśli chcemy stworzyć zaproszenie czy ogłoszenie, warto zastanowić się, czy nie powinniśmy zmienić orientacji strony. Orientację strony zmieniamy w karcie Układ, grupa Ustawienia strony. Tam wybieramy odpowiadającą nam orientację – pionową bądź poziomą.

Rozmiar papieru

Domyślenie ustawionym rozmiarem papieru jest format A4. Jeśli chcemy zmienić rozmiar papieru, musimy w grupie Ustawienia strony wybrać polecenie Rozmiar. Polecenie to umożliwia ustawienie papieru w standardowych rozmiarach, np. A4, A5, B4. Możemy również zdefiniować dowolną wielkość – wpisać wysokość i szerokość, wybierając polecenie Więcej rozmiarów papieru.

Inne opcje

W grupie Ustawienia strony znajdziemy jeszcze polecenia Kolumny, Znaki podziału, Numery wierszy i Dzielenie wyrazów. Polecenie Kolumny umożliwia podzielenie tekstu na co najmniej dwie kolumny oraz dokonanie zmian szerokość kolumn i odstępu między nimi lub użycie jednego ze wstępnie ustawionych formatów.

Z kolei przycisk Znaki podziału umożliwia wstawienie do dokumentu znaku podziału stron. Można na przykład wyświetlać pewien tekst zawsze od nowej strony – w tym celu przed tekstem należy wstawić znak podziału.

Natomiast polecenie Numery wierszy umożliwia szybkie i wygodne odwołanie się do konkretnych wierszy w dokumencie przez wyświetlenie numerów wierszy na marginesie.

Ostatnie z poleceń, czyli Dzielenie wyrazów, spowoduje, że program Word podzieli słowo, na które nie ma miejsca na końcu wiersza. Dzielenie wyrazów zapewnia bardziej jednolite rozmieszczenie tekstu i oszczędza miejsce w dokumencie.