Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Tarnowskie Góry

Od soboty obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach pełni młodszy inspektor mgr Sławomir Bylicki, dotychczasowy wiceszef tarnogórskich policjantów. Komendant Bylicki zastąpił na tym stanowisku inspektora Krzysztofa Hajdę, który po blisko 30 latach służby rozstał się z policyjnym mundurem. Nowemu szefowi jednostki życzymy wytrwałości oraz wielu sukcesów na nowym stanowisku.

W związku z odejściem ze służby w Policji dotychczasowego Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach inspektora Krzysztofa Hajdy, który po blisko 30 latach służby rozstał się z policyjnym mundurem i przeszedł na emeryturę, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinspektor dr Krzysztof Justyński od dnia 13 lutego 2021 roku powierzył pełnienie obowiązków służbowych na tym stanowisku młodszemu inspektorowi mgr Sławomirowi Bylickiemu, dotychczasowemu Pierwszemu Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach.

Komendant Bylicki pełnił funkcję Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach od 2019 roku. Nowemu szefowi jednostki życzymy wytrwałości oraz wielu sukcesów na nowym stanowisku.