Przyszli policjanci z ZSTU wizytują tarnogórską komendę
W przededniu egzaminu dojrzałości, uczniowie klasy mundurowej z Zespołu Szkół Techniczno – Usługowych im. Jana Pawła II odwiedzili komendę w Tarnowskich Górach. To spotkanie było nie tylko okazją do zdobycia wiedzy o pracy w policji, ale także ważnym przypomnieniem o odpowiedzialności i zagrożeniach, z jakimi mogą się spotkać w przyszłości.
  • Spotkanie uczniów z profilu policyjnego z przedstawicielami policji.
  • Poruszenie tematów profilaktycznych, w tym zagrożeń w sieci i konsekwencji prawnych posiadania środków odurzających.
  • Prezentacja procesu rekrutacji do służby i codziennych obowiązków policjantów.
  • Dyskusja i wymiana doświadczeń, uzupełniona projekcją filmu o policyjnym szkoleniu.

Wizyta w tarnogórskiej komendzie była dla młodych adeptów sztuki mundurowej nie tylko lekcją obywatelską, ale również okazją do zetknięcia się z realiami przyszłej profesji. Zaproszeni przez komendanta insp. Sławomira Bylickiego, uczniowie wraz z wychowawcą, mieli okazję do bezpośredniej rozmowy z funkcjonariuszami.

Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji podkom. Stanisław Kotwin oraz asp. szt. Adam Cichowski podzielili się z młodzieżą swoją wiedzą na temat odpowiedzialności prawnej, ważności profilaktyki oraz zagrożeń płynących z Internetu. To ważne, by już na tym etapie edukacji młodzi ludzie zdawali sobie sprawę z konsekwencji swoich wyborów, zwłaszcza gdy związane są one z przyszłą służbą w szeregach policji.

Przedstawienie procesu rekrutacji do służby i omówienie codziennych obowiązków policjantów pozwoliło uczniom na głębsze zrozumienie wymagań i wyzwań zawodu. Projekcja filmu przygotowanego przez Biuro Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji była dla wielu z nich oknem na świat, do którego być może już niedługo dołączą.

W ramach spotkania, uczniowie otrzymali również materiały edukacyjne, które mogą okazać się przydatne nie tylko podczas zbliżających się egzaminów dojrzałości, ale również w procesie aplikacyjnym do służby. Policjanci podkreślali, jak ważne jest, aby młodzi ludzie, zainteresowani pracą w mundurze, podejmowali świadome i przemyślane decyzje.

Wizyta w komendzie to nie tylko możliwość zdobycia cennej wiedzy, ale także okazja do zadania pytań i rozwiania wątpliwości. Młodzi ludzie, stojący u progu ważnych życiowych decyzji, mieli szansę uzyskać odpowiedzi bezpośrednio od doświadczonych funkcjonariuszy. To spotkanie mogło być pierwszym krokiem na drodze do ich przyszłej kariery w policji.


Według informacji z: Policja Tarnowskie Góry