Akcja
W dniu dzisiejszym na ulicach powiatu tarnogórskiego piesi znajdą się pod szczególnym nadzorem policji. Akcja "Bezpieczny pieszy" ma za zadanie zwiększyć świadomość zarówno kierowców, jak i samych pieszych, co do zasad bezpieczeństwa na drodze. Warto zwrócić uwagę na wzmożoną obecność patroli policji oraz na konieczność stosowania elementów odblaskowych po zmroku.
  • Akcja "Bezpieczny pieszy" zainicjowana przez drogówkę w Tarnowskich Górach.
  • Przyczyną jest zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i ograniczenie liczby wypadków.
  • Patrole policji będą szczególnie widoczne w miejscach uznanych za newralgiczne.
  • Uwaga kierowców skupiona na prędkości w okolicach przejść dla pieszych.
  • Policja monitoruje również zachowanie pieszych, zwracając uwagę na używanie przejść i chodników.
  • Rekomendacja stosowania elementów odblaskowych przez pieszych dla zwiększenia ich widoczności.
  • Podkreślenie obowiązków kierowców wobec pieszych na drodze, w tym zmniejszenie prędkości i ustępowanie pierwszeństwa.
  • Przypomnienie pieszym o zakazie wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed pojazdem oraz korzystania z urządzeń elektronicznych w sposób ograniczający percepcję otoczenia.

W ramach działań "Bezpieczny pieszy" policja intensyfikuje swoją obecność w kluczowych punktach tarnogórskiego powiatu. Wspólnym celem dla wszystkich użytkowników dróg jest zredukowanie liczby niebezpiecznych sytuacji i potencjalnych wypadków. Warto pamiętać, że bezpieczeństwo na drodze to wspólna odpowiedzialność kierowców i pieszych. Każdy z nas, decydując się na korzystanie z drogi, powinien mieć na uwadze nie tylko własne bezpieczeństwo, ale również bezpieczeństwo innych uczestników ruchu.

Zachowanie ostrożności, zarówno przez kierowców, jak i pieszych, jest kluczem do uniknięcia tragedii na drodze. Przy przekraczaniu jezdni, piesi powinni upewnić się, że robią to w sposób bezpieczny, a kierowcy, z kolei, muszą pamiętać o zmniejszeniu prędkości w pobliżu przejść dla pieszych oraz o konieczności ustąpienia pierwszeństwa. Warto również zwrócić uwagę na to, że korzystanie z telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego w trakcie przechodzenia przez jezdnię może znacząco zwiększyć ryzyko wypadku.

Bezpieczeństwo na drogach jest sprawą, która dotyczy nas wszystkich. Dlatego też, inicjatywy takie jak "Bezpieczny pieszy" mają tak wielkie znaczenie. Przybliżają one do osiągnięcia celu, jakim jest bezpieczna i harmonijna koegzystencja wszystkich uczestników ruchu drogowego.


Według informacji z: KPP w Tarnowskich Górach