Urząd Miejski zaprasza do składania wniosków na bezpłatne zbiorniki na deszczówkę
Zielona inicjatywa w Tarnowskich Górach: rozdajemy zbiorniki na deszczówkę! W ramach obchodów Światowego Dnia Wody, mieszkańcy Tarnowskich Gór mogą ubiegać się o bezpłatne zbiorniki na deszczówkę. Inicjatywa ta, mająca na celu promocję ekologicznych zachowań oraz efektywnego gospodarowania zasobami wodnymi, jest wyjątkową okazją do przyczynienia się do ochrony środowiska na lokalnym poziomie.
  1. Urząd Miejski w Tarnowskich Górach rozpoczyna akcję ekologiczną związaną z obchodami Światowego Dnia Wody.
  2. Zbiorniki na deszczówkę będą dostępne dla właścicieli, współwłaścicieli oraz użytkowników wieczystych nieruchomości, którzy nie posiadają zaległości wobec Gminy.
  3. Do zgłoszeń zachęcają od 28 lutego, dzięki czemu mieszkańcy będą mogli zebrać i wykorzystać wodę opadową.
  4. Zbiornik będzie udostępniony na okres 24 miesięcy, po czym stanie się własnością mieszkańca.
  5. Wnioski można składać osobiście, pocztą lub przez ePUAP.
  6. Kolejność zgłoszeń decyduje o przyznaniu zbiornika, aż do wyczerpania zapasów.

Mieszkańcy Tarnowskich Gór mają teraz szansę na zaangażowanie się w działania na rzecz ochrony środowiska dzięki możliwości uzyskania zbiorników na deszczówkę. Inicjatywa ta, realizowana przez Urząd Miejski, jest nie tylko świadectwem troski o zasoby naturalne, ale także praktycznym krokiem w kierunku bardziej zrównoważonego stylu życia i gospodarowania wodą.

"Do tego czasu chcielibyśmy przygotować się do rozdania zbiorników" – podkreśla Arkadiusz Czech, Burmistrz Tarnowskich Gór, wskazując na ważność inicjatywy w kontekście globalnych wyzwań związanych z zasobami wodnymi.

Warunki uczestnictwa są jasno określone: wnioskodawcy muszą być właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości na terenie gminy, mieć możliwość zbierania i wykorzystywania wód opadowych oraz nie posiadać zaległości finansowych wobec gminy. "Wnioskodawcy może być użyczony tylko jeden zbiornik na jedną nieruchomość" – zastrzega Adam Mrugacz, Naczelnik miejskiego Wydziału Ochrony Środowiska.

Akcja ta nie tylko wzmacnia lokalną wspólnotę w dążeniach ekologicznych, ale także przyczynia się do podnoszenia świadomości na temat znaczenia zrównoważonego gospodarowania wodą. Odbiorcy zbiorników będą odpowiedzialni za ich transport oraz instalację, co dodatkowo angażuje mieszkańców w aktywne uczestnictwo w programie.


Na podst. Urząd Miejski