Miejski Zarząd Ulic i Mostów zaprasza na konsultacje nt. przebudowy i rozbudowy ulic Skrzypczyka oraz rejonu ulicy Niedziałkowskiego i Bałtyckiej.

Pierwsze zaplanowano na poniedziałek 16 października. O godz. 16.00 w Sali Sesyjnej Ratusza rozpocznie się spotkanie na temat planów przebudowy ulicy Skrzypczyka przewidującą m.in. przebudowę jezdni, utwardzenie pobocza, przebudowę skrzyżowania z ul. Niedziałkowskiego i docelową zmianę organizacji ruchu drogowego.
Tego samego dnia, w poniedziałek 16 października, o godz. 17.00 także w Sali Sesyjnej zaplanowano kolejne spotkanie, które będzie dotyczyło budowy układu drogowego w rejonie ulic: Niedziałkowskiego, Bałtyckiej i Nowej. Tutaj zaplanowana jest m.in. budowa jezdni, chodników i dróg rowerowych.
Dodatkowo 25 października o godz. 16.00 w sali nr 40 w Urzędzie Miejskim na ul. Sienkiewicza 2 odbędą się konsultacje z mieszkańcami dotyczące wykonywanej dokumentacji projektowej dla zadania: rozbudowa ul. Polarnej przewidującej przebudowę jezdni, budowę chodnika i drogi rowerowej.