budynek starostwa i logo powiatu

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować o zmianach dotyczących opłaty skarbowej. Jednocześnie informujemy, że od stycznia 2023 ulegają zmianie dotychczasowe nr rachunków bankowych tarnogórskiego starostwa.

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach informuje:

– od dnia 19 listopada 2022r. starostwo nie jest już inkasentem opłaty skarbowej,

– wszystkie należne opłaty skarbowe należy przesyłać na konto Urzędu Miasta Tarnowskie Góry na numer rachunku bankowego:

Santander Bank Polska S.A. 31 1090 1825 0000 0001 4381 6486

Aktualne konta bankowe obowiązujące od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2022r.

Rachunek dochodów Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Santander Bank Polska S.A. 28 1090 1186 0000 0001 4370 1637

(wpłaty m.in. z tytułu: opłat komunikacyjnych, opłat za wydanie karty wędkarskiej, najmu i dzierżawy majątku Powiatu Tarnogórskiego, sprzedaży majątku Powiatu Tarnogórskiego)

Rachunek wydatków Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Santander Bank Polska S.A. 98 1090 1186 0000 0001 4370 1638

Rachunek opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę oraz przekształcenie gruntów Skarbu Państwa

Santander Bank Polska S.A. 36 1090 1186 0000 0001 4370 1590

(wpłaty m.in. z tytułu: udostępniania nieruchomości Skarbu Państwa, tj. opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, trwałego zarządu, czynszu dzierżawnego, najmu i bezumownego korzystania z nieruchomości)

Rachunek „kaucje i wadia”

Santander Bank Polska S.A. 57 1090 1186 0000 0001 4370 1600

Rachunek „geodezja”

Santander Bank Polska S.A. 52 1090 1186 0000 0001 4370 1593

(wpłaty m.in. z tytułu: opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne)

Rachunek budżetu Powiatu Tarnogórskiego

Santander Bank Polska S.A. 20 1090 1186 0000 0001 4370 1587

(wpłaty m.in. z tytułu: subwencji, dotacji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, pomocy finansowej otrzymywanej z innych jednostek samorządu terytorialnego)

KONTA BANKOWE OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2023 ROKU

Rachunek dochodów Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Bank Millenium S.A: 27 1160 2202 0000 0005 4571 7856

(wpłaty m.in. z tytułu: opłat komunikacyjnych, opłat za wydanie karty wędkarskiej, najmu i dzierżawy majątku Powiatu Tarnogórskiego, sprzedaży majątku Powiatu Tarnogórskiego)

Rachunek wydatków Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Bank Millenium S.A. 47 1160 2202 0000 0005 4571 8369

Rachunek opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę oraz przekształcenie gruntów Skarbu Państwa

Bank Millenium S.A. 73 1160 2202 0000 0005 4570 5194

(wpłaty m.in. z tytułu: udostępniania nieruchomości Skarbu Państwa, tj. opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, trwałego zarządu, czynszu dzierżawnego, najmu i bezumownego korzystania z nieruchomości)

Rachunek „kaucje i wadia”

Bank Millenium S.A 64 1160 2202 0000 0005 4570 8266

Rachunek „geodezja”

Bank Millenium S.A. 42 1160 2202 0000 0005 4570 6431

(wpłaty m.in. z tytułu: opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne)

Rachunek budżetu Powiatu Tarnogórskiego

Bank Millenium S.A. 95 1160 2202 0000 0005 4407 6653

(wpłaty m.in. z tytułu: subwencji, dotacji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, pomocy finansowej otrzymywanej z innych jednostek samorządu terytorialnego)

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach informuje, iż od dnia 19 listopada 2022r. nie jest już inkasentem opłaty skarbowej. Jednocześnie informujemy, iż wszystkie należne opłaty skarbowe należy przesyłać na konto Urzędu Miasta Tarnowskie Góry na numer rachunku bankowego:

Santander Bank Polska S.A. 31 1090 1825 0000 0001 4381 6486