Jutro, 23 listopada policjanci ruchu drogowego będą prowadzić wzmożone działania pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Piesi i rowerzyści to najmniej chronieni uczestnicy ruchu drogowego i niejednokrotnie stają się ofiarami tragicznych wypadków. Mimo iż nadrzędnym celem działań jest egzekwowanie przestrzegania przepisów mających ścisły związek z bezpieczeństwem niechronionych uczestników ruchu drogowego, policjanci zwrócą uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem.

Działania „NURD” wpisują się w szereg zadań realizowanych przez Policję na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Nadzorem objęte zostały miejsca, które są szczególnie niebezpieczne dla pieszych. Policyjna akcja rozpocznie się punktualnie o godzinie 6.00 i będzie trwała do godziny. 22.00.

Genezą policyjnych działań jest troska o bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów – tych użytkowników dróg, którzy w żaden sposób nie są chronieni nadwoziem pojazdu, a wręcz są zagrożeni kontaktem z nim. Dzisiaj większym niż zwykle nadzorem zostaną objęte odcinki dróg, skrzyżowania oraz przejścia dla pieszych, w których ryzyko powstania wypadku jest największe.

Warto przypomnieć, że uczestników ruchu drogowego obowiązują zasady ostrożności, szczególnej ostrożności i ograniczonego zaufania. Mimo że dotyczą wszystkich, to podwójnie zdeterminowani do ich stosowania powinni być piesi, którzy przy wypadku i kontakcie z nadwoziem pojazdu zawsze przegrają. Ostrożny pieszy to taki, który podczas przekraczania jezdni, bez względu na posiadane pierwszeństwo pamięta o obserwacji pojazdów, upewniając się, czy kierowca prawidłowo reaguje na jego obecność na drodze. Co istotne kierujący pojazdem, widząc znak informacyjny o przejściu dla pieszych, powinien-zgodnie z przepisem-zmniejszyć prędkość i zwiększyć uwagę.

Pamiętaj:

  • nie wbiegaj na przejście dla pieszych
  • upewnij się, że pojazdy się zatrzymały
  • nie korzystaj z telefonu komórkowego lub innego urządzenia 
  • zachowaj czujność
  • noś odblaski

 
Kierowco:

  • zwolnij
  • zachowaj środki ostrożności i zasadę ograniczonego zaufania
  • zachowaj odstęp od poprzedzającego cię pojazdu
  • nie omijaj w miejscu nie dozwolonym, szczególnie w rejonie przejść dla pieszych
  • używaj świateł mijania całą dobę