Bezpłatne karty dla mieszkańców Tarnowskich Gór wydawane są już od czerwca w Wydziale Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach (ul. H. Sienkiewicza 2, pokój 28). Przypominamy o tym, bo od października, by oddać śmieci w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, konieczna będzie karta.

Do tej pory w PSZOK-u każdy mieszkaniec był przyjmowany na podstawie oświadczenia o miejscu zamieszkania, teraz wystarczy mieć ze sobą kartę.

Bezpłatne karty wydawane są w godzinach pracy urzędu, czyli w poniedziałek w godz. 7.30-17.00, od wtorku do piątku w godz. 7.30-15.30.

Jedna karta przysługuje właścicielowi lub zarządcy nieruchomości lub osobie przez niego do tego upoważnionej. Użytkownikom lokali spółdzielczych i znajdujących się we wspólnotach karty będą wydawane na podstawie upoważnień wydawanych przez zarządców.

Informacje o ilości oraz rodzaju oddanych odpadów w PSZOK-u będzie dostępna na indywidualnym koncie mieszkańca w aplikacji mobilnej EcoHarmonogram.

Za pomocą karty PSZOK sprawdzisz ilość oddanych odpadów, wystarczy zarejestrować kartę w aplikacji EcoHarmonogram, w zakładce Użytkownik PSZOK.

Wszelkie informacje związane z zasadami wydawania i korzystania z karty, wniosek o wydanie karty na www.odpady.tarnowskiegory.pl, pod telefonem 32 39 33 675; 32 39 33 679, w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Sienkiewicza 2, pok. 28 oraz w aplikacji EcoHarmonogram.