17 osób przed wejściem do Zabytkowej Kopalni Srebra. Pierwszy od lewej Burmistrz Arkadiusz Czech, drugi Zbigniew Pawlak. Trzeci od prawej zastępca Burmistrza ds. gospodarczych Bartosz Skawiński.
W dniu 4 lipca 2022 członkowie senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej rozpoczęli wizytę studyjną na Górnym Śląsku odwiedzając – co oczywiste – Zabytkowa Kopalnia Srebra – obiekt światowego dziedzictwa Unesco. – Górny Śląsk jest regionem wyjątkowym, ale na jego mapie najbardziej wyjątkowe są Tarnowskie Góry – powiedział z przymrużeniem oka senatorom Zbigniew Pawlak, prezes Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej wskazując, że to u nas wszystko, co ważne dla Górnego Śląska, się zaczęło: kult świętej Barbary jako patronki górników, górnicze święta, wykorzystanie pary i tym samym nowoczesny przemysł.
– Do dziś dnia łamiemy stereotypy na temat Śląska – nie kopano u nas węgla, nie ma familoków, architektura w centrum miasta jest bardziej renesansowa niż neogotycka, a największym bogactwem jest woda – wskazał Arkadiusz Czech, Burmistrz Tarnowskich Gór.
Wizyta studyjna związana jest z wyjazdowym posiedzeniem Komisji pt. „Rola samorządu terytorialnego w transformacji regionu śląskiego”. Oprócz Miasta Gwarków senatorowie dziś i jutro odwiedzają także Gliwice, Bytom, Katowice i Tychy.
W wyjeździe uczestniczą między innymi przewodniczący KSTiAP Zygmunt Frankiewicz, wiceprzewodniczący Komisji Marek Adam Komorowski – Senator RP oraz przewodnicząca Senackiego Zespołu ds. Rozwoju Województwa Śląskiego Halina Bieda – Senator RP.