Gmina przekaże dotację w wysokości 112 800 zł na konserwację późnobarokowego ołtarza głównego w tarnogórskim kościele św. Anny. Dofinansowanie stanowi 85% kosztów renowacji zabytku, pozostałą ich część przeznaczy parafia. Decyzję w tej sprawie podjęli dziś (26.01.) radni rady Miejskiej.

Renowacja pochodzącego z XVIII wieku ołtarza z obrazem przedstawiającym św. Annę nauczającą Matkę Boską, pozwoli na jego dalszą ekspozycję i eksploatację w dobrym stanie i spowoduje, że całość wnętrza kościoła nie będzie budzić zastrzeżeń pod względem konserwatorskim i nabierze spójnego, odnowionego wyglądu.

Parafia posiada program prac konserwatorskich wraz z dokumentacją zdjęciową i opisem stanu istniejącego, sporządzony przez fachowców z dziedziny konserwacji zabytków.