Od dziś trwają prace geotechniczne w rejonie zapadlisk przy ul. Królika w Tarnowskich Górach. Przypomnijmy, polegają one na wtłoczeniu techniką wiertniczą do podziemnych pustek i szczelin samozestalającego się tworzywa geotechnicznego. To pierwszy etap prac – decyzja PINB nakazuje gminie Tarnowskie Góry także usunięcie gruntów zawałowych i budowlanych oraz gruzu budowlanego z miejsc zapadlisk (po wykonaniu prac geotechnicznych) oraz szkód powstałych w obiektach będących własnością lub w użytkowaniu gminy. Te roboty mają być wykonane do końca tego roku.