Policjanci z Wydziału do walki z Korupcją KWP w Katowicach zakończyli śledztwo w sprawie poświadczenia nieprawdy w sprawie podróży służbowych przez prezes zarządu jednego ze szpitali na terenie Tarnowskich Gór. Kobieta uzyskała w ten sposób nienależne korzyści majątkowe z tytułu rozliczenia delegacji na szkodę zarządzanej placówki w wysokości 12 tysięcy złotych. Podejrzanej grozi nawet do 5 lat więzienia.

Stróże prawa z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gliwicach zakończyli śledztwo, w którym wykryli poświadczenie nieprawdy w dokumentach dotyczących służbowych wyjazdów w okresie od października 2015 do maja 2017 roku przez Prezes Zarządu Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego w Tarnowskich Górach im. dr Bronisława Hagera. Kobieta "wzbogaciła" się w ten sposób o kwotę 12 tysięcy złotych. Śledczy zabezpieczyli oryginały dokumentacji związanej z rozliczeniem wyjazdów służbowych i inne niezbędne dokumenty, przesłuchali świadków, przeprowadzili wymagane analizy i oględziny zabezpieczonej dokumentacji oraz dokonali licznych ustaleń. Zdecydowana większość podmiotów współpracujących ze szpitalem nie potwierdziła, aby we wskazanych im datach podejrzana odwiedzała ich siedziby. Na podstawie zebranego materiału dowodowego zakwestionowano 42 wyjazdy na trasach wykazanych po terenie kraju, gdzie łączne odległości wynosiły ponad 14 tys. km. Podejrzana kobieta usłyszała zarzut popełnienia przestępstw z art. 284 § 2 kk, czyli przywłaszczenia mienia powierzonego, a teraz o jej dalszym losie zadecyduje sąd. Grozi jej do 5 lat więzienia.