Długo oczekiwany remont tarnogórskich podcieni dojdzie do skutku. Właściciele budynków, do których należą podcienia, doszli wspólnie do porozumienia i jeszcze w tym roku planują przystąpić do zlecenia projektu, uzyskania odpowiednich pozwoleń – budowlanych i konserwatorskich, a następnie do robót. Gmina, która z uwagi na własność prywatną obiektów nie może sama przeprowadzić remontu, zapewniła przekazanie na ten cel dotacji, którą objąć można nawet 100 procent kosztów prac i dokumentacji.

Wszystkie budynki podcieniowe na Rynku i ul. Gliwickiej są zabytkami rejestrowymi. Wszelkie prace budowlane przy nich wymagają pozwolenia na budowę, poprzedzonego pozwoleniem konserwatorskim na szczeblu wojewódzkim. Budynki mają różne formy własności – osób fizycznych, współwłasności osób fizycznych, jak i wspólnoty mieszkaniowe. W związku z tym gmina nie może zlecić ani wykonać remontu podcieni, nie wkraczając we własność prywatną.

– W celu przeprowadzenia procedury i remontu najwłaściwsze byłoby wyłonienie przez właścicieli budynków wspólnego przedstawiciela w roli inwestora zastępczego, a następnie wyłonienie wspólnego wykonawcy – mówi Tomasz Trzcionkowski, kierownik Biura ds. dostępności architektury miejskiej i opieki nad zabytkami. – Problemem w przypadku uzyskania dotacji jest tylko czas. Termin składania wniosków na rok 2022 to 30 września 2021 r. Termin taki wynika z konieczności zaplanowania przez gminę, na podstawie złożonych wniosków, wydatków na rok następny – dodaje.

Do wniosku o dotację należy dołączyć aktualne pozwolenie konserwatorskie, pozwolenie na budowę, dokumenty własnościowe a także kosztorys inwestorski. W przypadku inwestorstwa zastępczego wskazane jest okazanie odpowiedniej umowy powierzenia prowadzenia inwestycji lub kompletu pełnomocnictw. By móc uzyskać pozwolenie konserwatorskie i pozwolenie na budowę a także uchwycić koszty remontu, niezbędny jest oczywiście projekt budowlany wraz z programem konserwatorskim prac przy zabytku nieruchomym.

– Projektant powinien mieć doświadczenie w projektowaniu przy zabytkach, by dobrze określić zakres prac i dobrze napisać program konserwatorski. Ma to bezpośredni wpływ na prawidłowy i wyczerpujący tematykę remontu kosztorys, wykonany na podstawie obmiarów wynikających z projektu. Projektowanie zajmie czas, uzyskanie pozwoleń także. Stąd uwaga, że tego czasu jest do 30 września bardzo mało – podkreśla Trzcionkowski.

Przypomnijmy, przyznawane przez gminę dotacje dotyczą zabytków rejestrowych oraz nie będących własnością gminy – w przypadku podcieni wszystkie warunki są spełnione. Dotacją może być też objęty projekt i ekspertyzy. Dotacją można objąć do 100% kosztów remontu.