Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Tarnowskie Góry

200 tys. zł na wąskotorówkę! W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa w roku 2021 komisja przyznała dotację dla Stowarzyszenia Górnośląskich Kolei Wąskotorowych.

infografika - w tle koła wagonu kolejowego.

Pieniądze od miasta Tarnowskie Góry kolejny rok z rzędu pozwolą na kontynuację rewitalizacji najstarszej i w dalszym ciągu czynnej linii wąskotorówki oraz umożliwienie kursowania jej w celach turystycznych.

– W tym roku zajmiemy się torowiskiem w okolicach ul. Nakielskiej – zapowiada Kamil Czarnecki, prezes Stowarzyszenia.

Przypomnijmy, że na same przejazdy kolejką wąskotorową Tarnowskie Góry przekazały w tym roku w konkursie turystycznym 20 tys. zł.