Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Tarnowskie Góry

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach informuje o planowanych w 2021 roku przyjęciach kandydatów do służby w jednostkach Policji województwa śląskiego.

Terminy przyjęć kandydatów do służby w Policji w 2021 roku zostały przez Komendanta Głównego Policji określone dla garnizonu śląskiego następująco:

  • 15 września
  • 3 listopada
  • 30 grudnia

Liczba osób planowanych do przyjęcia do służby stanowić będzie odzwierciedlenie poziomu wakatów w garnizonie śląskim, według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca.

Informacje o postępowaniu kwalifikacyjnym do służby w Policji można znaleźć na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.