Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Tarnowskie Góry

Dzisiaj, za sprawą tarnogórskich harcerzy, do rąk policjantów trafiło Betlejemskie Światło Pokoju. Symboliczny bożonarodzeniowy ogień, w imieniu tarnogórskich policjantów oraz pracowników cywilnych odebrał Komendant Powiatowy Policji w Tarnowskich Górach insp. Krzysztof Hajda. Spotkanie z harcerzami z Hufca ZHP Ziemi Tarnogórskiej stało się okazją do złożenia wspólnych świątecznych i noworocznych życzeń.

Już po raz 29. przedstawiciele harcerstwa dzielą się Betlejemskim Światłem Pokoju – symbolem świąt Bożego Narodzenia, które każdego roku zapalane jest w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Światło za pośrednictwem skautów przemierza tysiące kilometrów, by 24 grudnia zagościło na wigilijnym stole w wielu zakątkach świata, także w Polsce. Po raz pierwszy akcję zorganizowali w 1986 roku Austriacy i kultywują ją po dziś. Co roku dzieci - chłopiec lub dziewczynka, odbierają płomień z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem, a następnie trafia on do Wiednia, skąd skauci roznoszą go do wielu europejskich państw. Polscy harcerze w akcji uczestniczą od 1991 roku, docierając z płomieniem do wielu miast, instytucji, czy urzędów. Ta piękna tradycja kontynuowana jest również w tym roku, pomimo utrudnień związanych z pandemią koronawirusa.

Dzisiaj, z zachowaniem odpowiednich warunków rygoru sanitarnego, przedstawiciele harcerstwa dostarczyli światełko do Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach. W imieniu tarnogórskich policjantów i pracowników cywilnych, ten symbol ciepła, miłości, pokoju i nadziei odebrał Komendant Powiatowy Policji w Tarnowskich Górach insp. Krzysztof Hajda. Wręczeniu niesionego światła, którego tegorocznym hasłem jest „Światło służby”, towarzyszyły wspólne bożonarodzeniowe i noworoczne życzenia.

  • Na zdjęciu widać harcerkę, która w dłoniach trzyma lampion z Betlejemskim Światłem Pokoju
  • Na zdjęciu widać Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach insp. Krzysztofa Hajdy, który z rąk harcerki odbiera Betlejemskie Światło Pokoju.
  • Na zdjęciu widać Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach insp. Krzysztofa Hajdę oraz harcerzy z Hufca ZHP Ziemi Tarnogórskiej.