Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Tarnowskie Góry

Trwa ogólnopolska kampania pn. „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo”. 7 listopada 2020 roku, na wybranych stacjach kontroli pojazdów, będzie można bezpłatnie sprawdzić światła pojazdu.

Na plakacie widać napis Twoje światła nasze bezpieczeństwo wpisane w okrąg. Poniżej napisy: Oświetlaj nie oślepiaj, sprawdzaj światła regularnie oraz rysunek - oślepiające światła samochodu. Na dole plakatu znajduje się szeroki pasek, na którego górnej części jest się napis: Bezpłatne sprawdzenie oświetlenia – adresy i terminy na stronach partnerów akcji. Pod napisem znajdują się logotypy  partnerów akcji.

Kampania „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo” ma na celu zwrócenie uwagi kierujących na zagrożenia związane z nieprawidłowym oświetleniem pojazdów. Zwłaszcza jesienią, gdy pogarsza się widoczność, prawidłowe działanie świateł pojazdu nabiera szczególnego znaczenia.

Sprawne światła mają wpływ na bezpieczeństwo zarówno kierującego pojazdem, jak i pozostałych uczestników ruchu, w szczególności pieszych.

Wszelkie nieprawidłowości związane ze światłami pojazdu mogą skutkować niedostatecznym oświetleniem drogi i jej poszczególnych części, albo prowadzić do oślepienia innych uczestników ruchu drogowego.

7 listopada 2020 roku, na wybranych stacjach diagnostycznych,kierowcy będą mieli możliwość bezpłatnego sprawdzenia świateł pojazdów.

Poniżej tesktu znajduje się wykaz stacji diagnostycznych biorących udział w kampanii.

Dodatkowo aplikacja Yanosik „doprowadzi” jej użytkowników do najbliższej stacji kontroli wspierającej kampanię.

Stacje można także zlokalizować na interaktywnej mapie ►

FirmaScreen Network S.A., na swoich ekranach LED rozlokowanych na terenie kraju, w tym dniu emitować będzie spot zachęcający do regularnego sprawdzania świateł pojazdu.

(BRD KGP)

Film Sprawdź bezpłatnie światła pojazdu

Pobierz plik Sprawdź bezpłatnie światła pojazdu (format mp4 - rozmiar 18 MB)