Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Tarnowskie Góry

W piątek, w powiecie tarnogórskim policjanci prowadzili działania „Bezpieczne skrzyżowania”. Celem działań było dążenie do poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg na skrzyżowaniach i w ich rejonach. Stróże prawa zwracali uwagę na zachowania kierowców i pieszych reagując na popełniane przez nich wykroczenia oraz przestrzegali przed skutkami niestosowania się do przepisów ruchu drogowego.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego działaniami objęli rejony skrzyżowań o największym zagrożeniu/natężeniu ruchu, a przede wszystkim miejsca zagrożone wykroczeniami w korelacji kierujący – pieszy z uwzględnieniem przejść dla pieszych, na których dochodzi do ich potrąceń.

Podczas piątkowych działań, tarnogórscy policjanci ujawnili 57 wykroczeń drogowych, których dopuścili się kierujący pojazdami oraz 6 wykroczeń drogowych, których dopuścili się piesi. Większość wykroczeń popełnionych przez kierowców dotyczyła przekroczenia prędkości w rejonie skrzyżowań oraz niestosowania się do sygnalizacji świetlnej. Piesi natomiast w większości przypadków przechodzili przez jezdnię w miejscach niedozwolonych.

Po raz kolejny apelujemy o rozwagę i stosowanie się do przepisów ruchu drogowego. Pamiętajmy! Kierowcy, którzy jeżdżą brawurowo, powinni pamiętać, że za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym traci się prawo jazdy. Pamiętajmy, że nasze bezpieczeństwo na drodze zależy przede wszystkim od nas samych, w tym od samopoczucia i stanu zdrowia kierowcy, sposobu jazdy, kultury na drodze, czy przygotowania pojazdu do podróży.