Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Tarnowskie Góry

Wczoraj w całym kraju prowadzona była policyjna akcja pod kryptonimem „Prędkość". Policjanci kontrolowali, czy kierujący stosują się do ograniczeń prędkości, czy są trzeźwi, czy stosują pasy bezpieczeństwa i urządzenia do bezpiecznego przewożenia dzieci. W dalszym ciągu nadmierna prędkość jest jedną z podstawowych przyczyn wypadków na drogach.

Głównym celem prowadzonych przez policjantów działań, było zapobieganie wypadkom drogowym przez egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości i innych przepisów ruchu drogowego. W trakcie akcji policjanci byli szczególnie wyczuleni na te kategorie wykroczeń i przestępstw drogowych, które są głównymi przyczynami wypadków. Nadmierna prędkość, kierowanie pod wpływem alkoholu, nieprawidłowo wykonywane manewry – to najpoważniejsze „grzechy” kierowców.

Podczas wczorajszych działań, tarnogórscy policjanci skontrolowali w całym powiecie łącznie 27 pojazdów, wykorzystując wszystkie dostępne urządzenia do pomiaru prędkości. Stróże prawa ujawnili 19 przypadków, w których kierowcy przekroczyli dozwoloną prędkość.