W Zespole Szkół Budowlano- Architektonicznych w Tarnowskich Górach odbyły się kolejne spotkania policjantów z młodzieżą w ramach kampanii pn. „Narkotyki i dopalacze zabijają”, której hasło brzmi „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”. Mundurowi spotykają się z uczniami całego powiatu tarnogórskiego, przypominając o zagrożeniach związanych z uzależnieniami od narkotyków i dopalaczy oraz o odpowiedzialności prawnej osób nieletnich.

W ostatnim czasie, policjanci tarnogórskiej komendy przeprowadzili kolejne spotkania podczas których rozmawiali o zagrożeniach związanych z uzależnieniami od narkotyków i dopalaczy.

Policjanci przypominali o  konsekwencjach prawnych jakie mogą ponieść młodzi ludzie mający kontakt ze środkami odurzającymi. Przedstawili założenia ogólnopolskiej kampanii pn. „Narkotyki i dopalacze zabijają. Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”, której głównym celem jest upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych. Jednym z istotnych elementów tego przedsięwzięcia jest spot filmowy nawiązujący treścią do tytułu kampanii oraz jej hasła przewodniego, który jest prezentowany uczestnikom spotkań. Ponadto młodzież poznała zasady asertywnej postawy wobec osób zachęcających do zażywania środków psychoaktywnych oraz sposoby zapobiegania zagrożeniom. Prelekcje przeprowadził profilaktyk z tarnogórskiej komendy asp.szt. Adam Cichowski.

Przypominamy!

Dopalacze, to substancje działające na ośrodkowy układ nerwowy, wpływające negatywnie na pracę mózgu, sprzedawane w postaci tabletek, proszków, mieszanin ziół, suszu, kadzidełek, czy naklejek tzw. „tatuaży”. Kolorowe, atrakcyjnie wyglądające opakowania, nadając im często „niewinny” wygląd, stanowią poważne zagrożenie szczególnie dla dzieci.

Dopalacze sprzedawane są w sklepach lub przez internet pod nazwą artykułów kolekcjonerskich, często z umieszczonym komunikatem „Produkt nie do spożycia”. Niebezpieczeństwo ich zażywania wynika z faktu, że ich skład chemiczny nie jest znany, może podlegać wahaniom i modyfikacjom. Nigdy nie wiadomo, jak po ich zażyciu zareaguje konkretny organizm.

Apelujemy do osób, które mogą mieć kontakt z narkotykami, z dopalaczami, aby pamiętały, że jest to trucizna i każde jej zażycie wiąże się z poważnym ryzykiem dla zdrowia, a nawet życia. Dbając o bezpieczeństwo naszych bliskich i przyjaciół, nie pozwólmy im przyjmować substancji, których pochodzenia i składu nie znają. Reagujmy i sami stanowczo odmawiajmy, gdy ktoś namawia nas na dopalacze.