W związku z nieobecnością podkom. Damiana Ciecierskiego informujemy, że w dniach od 1 listopada 2019 roku do 19 listopada 2019 roku, zastępstwo za oficera prasowego pełni sierż. szt. Jacek Mężyk pod nr telefonu : 506 – 685 - 077.

Na czas nieobecności podkom. Damiana Ciecierskiego w dniach od 1 listopada 2019 roku do 19 listopada 2019 roku, obowiązki oficera prasowego pełni sierż. szt. Jacek Mężyk pod numerem telefonu 506 – 685 - 077.