Obraz główny

Starosta Tarnogórski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej działając na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204 ze zm.) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Wieszowie.

ZałącznikWielkość
1. ogłoszenie o przetargu.pdf1.29 MB
2. mapa.pdf421.21 KB
3. ortofotomapa.odt1.49 MB
4. przeznaczenie w mpzp.pdf472.19 KB
5. dokumenty do pobrania.doc58.5 KB
6. regulamin przetargów.pdf5.24 MB