Obraz główny

14 czerwca o godzinie 10.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 (III piętro) rozpocznie się sesja Rady Powiatu Tarnogórskiego.

Obrady będą transmitowane online: http://www.powiat.tarnogorski.pl/sesje-rady-powiatu

Szczegółowy porządek obrad publikujemy pod adresem:
https://www.bip.tarnogorski.pl/?catid=2582&parcat=327&t=more&grupa=15cf9...

Projekty uchwał znajdują się pod adresem:
https://www.bip.tarnogorski.pl/?catid=1018&parcat=88&t=menu